עיצוב גרפי ואיור   Graphic Design & Illustration

Web & Media Design
for 'Israeli Web Center' Haifa

עיצוב גרפי לרשת ולמדיה
'המרכז הישראלי לעידוד עסקים ברשת'

Favorite College Projects
from plastic art to graphic design

פרוייקטים נבחרים מהלימודים 
מאמנות פלסטית לעיצוב גרפי

Branding a fair | fastival
final project, graphic design studies

מיתוג ליריד | פסטיבל
פרוייקט גמר ללימודי עיצוב גרפי

Branding a coffee shop
Branding and New Media studies

מיתוג לבית קפה-סיפריית קומיקס
פרוייקט ללימודי מיתוג פרינט וניו-מדיה

More Originals
My Arts & Crafts

יצירות מקור נוספות
טעימה מעבודות היד שלי

© 2017 by Ori Reiss